Blog

Záchvevy čistoty

Je splnení čas, spln žiari do noci. Po striebornom rebríku, túžba sa vinie. Na vlnách chladivých, prúdi to k nám, sťa závan čerstvosti, belosť sa rinie. Vodopád očistný, mocná Nebies kúpeľ, prijmi ju naplno a rúcho si vybieľ. Poďakuj v pokore zato, že smieš s čistotou belostnou presvetliť svet. Na cestu vezmi si, kráčajúc vpred, Ľalie belostný, spanilý kvet. […]

Read More

Prítomnosť

Jar, leto, jeseň, zima, jar, leto, jeseň… Kto pozná túto pieseň? Nuž známy nápev má. Kolobeh prírody, večný je, nemenný a v prísnom poriadku strieda sa deň po dni. Dané sú pravidlá, platiace planéte. A čo ty priateľu? Načo si na svete? Načo si na svete? Čím plníš svoje dni? Spýtaj sa radšej hneď, než nadíde posledný. Bim-bam, bim-bam! […]

Read More

Rozum a Cit

  Od vekov putujem horami dolami, cestou i necestou, strmými bralami. Kdeže to prišiel som? Na rázcestí stojím! Predo mnou dve cesty, s ktorou sa spojím? Čo vo mne prevládne? Rozum, či Cit? Tu z Výšin znáša sa prekrásna niť. Netráp sa človeče, pomoc je nablízku. V duchu smieš navštíviť vás, ľudstva kolísku. Tam odkiaľ prameníš vládne len Cit, […]

Read More

Povesť o ľude nespratnom

Kde bolo, tam bolo, bolo raz… Na Zemi krásnej, kedysi aj milovanej, kolísky našej, predkami uchovanej, zrostopašnel sa ľud voľajako, nerozoznal už on, čo patrí sa človeku. Spyšnel človek, spyšneli národy Zeme, nevedeli rozoznať, čo z dobrého a čo zo zlého je. Zle, nedobre sa oni ku živiteľke svojej, Matičke Zemi dlho správali, lesy kynožili, […]

Read More

Na Veľký piatok

Letí, letí vesmírom planéta Zem s nákladom, neľahkým, temným, škaredým, škodlivým deťom, dospelým. Zamrela Zem, utíchol háj, onemel huriavk, čo rušil kraj. Pozri sa tvore poriadne, čo držíš v rukách nevábne. V zovretých dlaniach skrývaš len, márnosti, pýchu, sťa zlý sen. Ó mamon vábivý, to teľa zlaté, zletelo z trónu, už leží v blate. Uprostred […]

Read More

Vo vetre poznania

Mocná päsť dopadla, tlačí nás, kruší, časť ľudstva zapadla, je v tom po uši. Čo vietor privanul, a teraz nás dusí, v zákone poznania, zrejme byť musí. Človeče spomeň si, čo v sebe živíš, však Božie zákony, deň čo deň krivíš. Vstávaš snáď radostne, s dôverou v duchu, či šíriš nákazu, v špinavom rúchu. Nemáš […]

Read More

Zastavenie

Zastal čas človeče, ticho je okolo, precitni v poznaní, je …ako nebolo. Čo včera držal si, dnes letí svetom, istota včerajška, šumiacim letom. Na tebe záleží, čo ďalej ti vzklíči, či zúfalstvo, beznádej, a či lúč jasný. Ako si ustelieš, tak budeš spať, čo však dnes zaseješ, to budeš mať. Dobre si rozmysli, čo do […]

Read More

Kde bolo, tam bolo

Bolo ako nebolo, na planéte, kde ľudia už nevedeli, čo so sebou, sa začali diať čudné veci. vlastne čudné veci sa diali už dlho predtým. Ľudia sa postupne prestali zaujímať, odkiaľ sa tu vzali, čo by tu mali robiť a kam pôjdu potom. Rozhodli sa však, že keď sú už raz tu, tak si to […]

Read More

Čas Vianočný, čas sviatočný

Postojme ľudia chvíľočku, bokom od všetkého zhonu, precíťme chvíľu sviatočnú, uprostred nášho domu. Nechajme skvitnúť Vďaku v nás, ďakovať máme za čo. Veď to, čo denne prichádza, má každé svoje prečo. Nech teda v tento vzácny čas radostne, odvážne, tvorivo náplňou Lásky zas a zas sejeme lepšie osivo. Len sila Lásky víťazne, pretvára svet príčin, […]

Read More