Záchvevy čistoty

Je splnení čas,

spln žiari do noci.

Po striebornom rebríku,

túžba sa vinie.

Na vlnách chladivých,

prúdi to k nám,

sťa závan čerstvosti,

belosť sa rinie.

Vodopád očistný,

mocná Nebies kúpeľ,

prijmi ju naplno

a rúcho si vybieľ.

Poďakuj v pokore

zato, že smieš

s čistotou belostnou

presvetliť svet.

Na cestu vezmi si,

kráčajúc vpred,

Ľalie belostný,

spanilý kvet.

A. L.