Odporúčané knižné tituly

 

 


 

V ponuke,

na vyžiadanie, osobne i poštou,

tiež na vybraných podujatiach

ponúkame knihy

ako liek, či recept pre dušu,

 pre zrelšieho i detského čitateľa a poslucháča.

 


z ponuky:

VO SVETLE PRAVDY Abd-ru-shin – kto sa nebojí nadvihnúť závoj tam, kde pre neho ešte dnes spočívajú veľké záhady života, tomu kniha prinesie taký bohatý úžitok ako nijaká iná  15-23€ (podľa vydania a väzby)

Keď duša hľadá – Obrazová zbierka poézie nádherne ilustrovaná Anetou Mišovie. Kniha opisuje obrazom i veršom proces hľadania, skúmania a dozrievania človeka  6,90€

Čriepky osudu – L. N. Tolstoj – Niekedy vážne, inokedy žartovne odhaľuje autor skrývané temné stránky ľudského charakteru, aby ukázal, aká cesta vedie k oslobodeniu sa od nich 5€

Tituly od Milana Igora Chovana:

Mária Magdaléna – príbeh známej biblickej postavy 10€

Hlas z púšte – príbeh Jána Krstiteľa 10€

Tajomná Trója – príbeh čistej Kasandry, ktorá varovala Tróju 10€

Lotor – príbeh účastníka pohnutých čias 10 €

Reinkarnace v křesťanství – 6,50€

Dnešní křesťanské vyznání se k reinkarnaci nehlásí, kupodivu však tomu nebylo vždycky. Rané křesťanství reinkarnaci uznávalo jako samozřejmou součást obrazu světa; o tom svědčí učení teologa Origena, nejvýznamnějšího teologa před Augustinem, žijícího kolem roku 200. Jeho dílo se označuje za první systematický výklad křesťanské věrouky. Origenes vysvětloval preexistenci duší a osud jako léčebný prostředek proti dřívějším pochybením. Jeho učení zakázal v 6. století církevní koncil na politický nátlak císaře Justiniána.