Prítomnosť

Jar, leto, jeseň, zima,

jar, leto, jeseň…

Kto pozná túto pieseň?

Nuž známy nápev má.

Kolobeh prírody,

večný je, nemenný

a v prísnom poriadku

strieda sa deň po dni.

Dané sú pravidlá,

platiace planéte.

A čo ty priateľu?

Načo si na svete?

Načo si na svete?

Čím plníš svoje dni?

Spýtaj sa radšej hneď,

než nadíde posledný.

Bim-bam, bim-bam!

Z výšin už zaznieva

mocný hlas zvona.

Aký si človeče?

Si pri sebe? Doma?

Pracuješ s pokorou,

sviežo a hravo?

Si v láske oporou,

s radosťou pravou?

Večnosť sa nepýta,

čím si bol neraz.

Aký si človeče!

Platí len T E R A Z !

A. L.