Čas Vianočný, čas sviatočný

Postojme ľudia chvíľočku,
bokom od všetkého zhonu,
precíťme chvíľu sviatočnú,
uprostred nášho domu.

Nechajme skvitnúť Vďaku v nás,
ďakovať máme za čo.
Veď to, čo denne prichádza,
má každé svoje prečo.

Nech teda v tento vzácny čas
radostne, odvážne, tvorivo
náplňou Lásky zas a zas
sejeme lepšie osivo.

Len sila Lásky víťazne,
pretvára svet príčin,
vďake tej Láske vznikli sme,
no bez nej, sme ničím.

(Anton Lúchava)