Zastavenie

Zastal čas človeče,

ticho je okolo,

precitni v poznaní,

je …ako nebolo.

Čo včera držal si,

dnes letí svetom,

istota včerajška,

šumiacim letom.

Na tebe záleží,

čo ďalej ti vzklíči,

či zúfalstvo, beznádej,

a či lúč jasný.

Ako si ustelieš,

tak budeš spať,

čo však dnes zaseješ,

to budeš mať.

Dobre si rozmysli,

čo do hory zavoláš,

ozvena vráti ti,

len to čo vysielaš.

Všetko, čo prišlo dnes,

počalo včera.

Od množstva osiva

závisí miera.

Človeče všimni si,

čo ta dnes láka.

No a to …to už vieš,

zajtra ťa čaká.

A. L.