Blog

Kam kráčaš človeče?

Kam kráčaš človeče? Pozri sa vôkol! Veď Slnko svietilo a predsa si zmokol. Modli sa za Svetlo, by´s uvidel cestu, tú pravú – Lásky dar, k večnému mestu. S hriechom ta nedôjdeš, ťažký je veru, sudca ťa preváži, zoberie mieru. Či žiješ v zákone, či v Slove stojíš, či kráčaš slobodne a či sa bojíš! […]

Read More

Čas žatvy – báseň

Zrkadielko povedz že mi prečo som na tejto zemi? Ty sa pýtaš? Vari nevieš? Život tvoj je darom nebies! Po prvý raz keď si prišiel, ľudstvo plienky nosilo. Súc zákonom privedený, klíčil si sťa osivo. Čas od času vracal si sa zrelosť hľadať v poznaní, kľukatými cestičkami – osudnými ranami. Dnešok je však žatvy časom, […]

Read More

Krása je Boží dar – báseň

Krása je Boží dar, veď či je zima, a či jar, bytostné tvorí ju stále, pohľaď na vločky i kvietky malé. Veď všetko živé teší sa, keď krása nesie k nebesám. Človeče, vraď sa v Zákon sám, nemáš už veľa času. Obklop sa krásou, nádherou, zanechaj diela besu. Skutočná krása povznáša, pohladí, poláska ducha. Od […]

Read More

Prosiaca bytosť

  Pane, dal si nám túto Zem, aby sme sa mohli na nej vyvíjať. Všetko navôkol nám malo pomáhať za predpokladu, že to použijeme v súlade s Tvojou vôľou. Nezvládame však svoju úlohu. Chorľavie Zem, chorľavie príroda, chorľavieme my, ľudia. Tvoje pravečné zákony, ktoré si ustanovil už dávno pred našim príchodom a budú platiť aj […]

Read More