Krása je Boží dar – báseň

Krása je Boží dar,
veď či je zima, a či jar,
bytostné tvorí ju stále,
pohľaď na vločky i kvietky malé.

Veď všetko živé teší sa,
keď krása nesie k nebesám.

Človeče, vraď sa v Zákon sám,
nemáš už veľa času.
Obklop sa krásou, nádherou,
zanechaj diela besu.

Skutočná krása povznáša,
pohladí, poláska ducha.
Od srdca k srdcu nesie sa,
sťa nevesta čistého rúcha.

Otvorže okná dokorán,
vpusti ten Svetla jas,
sem na Zem až od Brány brán,
nech skvitnú Krásy krás.

A. L.