Čas žatvy – báseň

Zrkadielko povedz že mi
prečo som na tejto zemi?
Ty sa pýtaš? Vari nevieš?
Život tvoj je darom nebies!

Po prvý raz keď si prišiel,
ľudstvo plienky nosilo.
Súc zákonom privedený,
klíčil si sťa osivo.

Čas od času vracal si sa
zrelosť hľadať v poznaní,
kľukatými cestičkami
– osudnými ranami.

Dnešok je však žatvy časom,
preverí ťa bezpečne,
či si sa stal zrelým klasom
či by´s mohol žiť večne.

Neotáľaj, chyť sa Slova
ak chceš Ducha ratovať!
Ono z Pravdy je tu znova
by´s nemusel banovať.

Vernosť k Svetlu dá ti moci
zhodiť jarmo reťazí,
vyvedie ťa z temnej noci
a nad hmotou zvíťazí!

A. L.