Veľká noc

Veľká noc

Kde bolo, tam bolo, dávno, nie až tak veľmi,
mocné dianie otriaslo svetom.

Vstúp do seba človeče a zamysli sa:

„Otče odpusť im, oni nevedia, čo činia!“

Prečo bola vyslovená táto veta?